ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ac.id
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
.accountants
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
.actor
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.asia
Rp254,000
1 سال
Rp254,000
1 سال
Rp254,000
1 سال
.attorney
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.auction
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.audio
Rp210,000
1 سال
Rp210,000
1 سال
Rp210,000
1 سال
.bar
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
.beer
Rp419,000
1 سال
Rp419,000
1 سال
Rp419,000
1 سال
.bid
Rp494,000
1 سال
Rp494,000
1 سال
Rp494,000
1 سال
.biz
Rp167,000
1 سال
Rp167,000
1 سال
Rp167,000
1 سال
.biz.id
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
.blackfriday
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.blue
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
.build
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
.buzz
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.bz
Rp332,000
1 سال
Rp332,000
1 سال
Rp332,000
1 سال
.ca
Rp228,000
1 سال
Rp228,000
1 سال
Rp228,000
1 سال
.career
Rp1,518,000
1 سال
Rp1,518,000
1 سال
Rp1,518,000
1 سال
.casa
Rp419,000
1 سال
Rp419,000
1 سال
Rp419,000
1 سال
.cc
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.christmas
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.click
Rp114,000
1 سال
Rp114,000
1 سال
Rp114,000
1 سال
.club
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
.cn
Rp143,000
1 سال
Rp143,000
1 سال
Rp143,000
1 سال
.co
Rp435,000
1 سال
Rp435,000
1 سال
Rp435,000
1 سال
.co.id
Rp350,000
1 سال
Rp350,000
1 سال
Rp350,000
1 سال
.com
Rp150,000
1 سال
Rp150,000
1 سال
Rp150,000
1 سال
.consulting
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.cooking
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.country
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.credit
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
.creditcard
Rp2,373,000
1 سال
Rp2,373,000
1 سال
Rp2,373,000
1 سال
.dance
Rp380,000
1 سال
Rp380,000
1 سال
Rp380,000
1 سال
.de
Rp155,000
1 سال
Rp155,000
1 سال
Rp155,000
1 سال
.democrat
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.desi
Rp380,000
1 سال
Rp380,000
1 سال
Rp380,000
1 سال
.diet
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
.es
Rp159,000
1 سال
N/A
Rp159,000
1 سال
.eu
Rp125,000
1 سال
Rp125,000
1 سال
Rp125,000
1 سال
.fishing
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.forsale
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.futbol
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
.gift
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
.global
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
.go.id
Rp100,000
1 سال
Rp100,000
1 سال
Rp100,000
1 سال
.guitars
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.haus
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.help
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
.hiphop
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
.horse
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.host
Rp1,461,000
1 سال
Rp1,461,000
1 سال
Rp1,461,000
1 سال
.hosting
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.id
Rp250,000
1 سال
Rp250,000
1 سال
Rp250,000
1 سال
.in
Rp263,000
1 سال
Rp263,000
1 سال
Rp263,000
1 سال
.info
Rp152,000
1 سال
Rp152,000
1 سال
Rp152,000
1 سال
.ink
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.investments
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
.jobs
Rp2,277,000
1 سال
Rp2,277,000
1 سال
Rp2,277,000
1 سال
.kim
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
.la
Rp527,000
1 سال
Rp527,000
1 سال
Rp527,000
1 سال
.lawyer
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.link
Rp153,000
1 سال
Rp153,000
1 سال
Rp153,000
1 سال
.loans
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
Rp1,500,000
1 سال
.luxury
Rp9,108,000
1 سال
Rp9,108,000
1 سال
Rp9,108,000
1 سال
.me
Rp452,000
1 سال
Rp452,000
1 سال
Rp452,000
1 سال
.menu
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.mn
Rp659,000
1 سال
Rp659,000
1 سال
Rp659,000
1 سال
.mobi
Rp297,000
1 سال
Rp297,000
1 سال
Rp297,000
1 سال
.moda
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.my.id
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
.name
Rp129,000
1 سال
Rp129,000
1 سال
Rp129,000
1 سال
.net
Rp180,000
1 سال
Rp180,000
1 سال
Rp180,000
1 سال
.ninja
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
.nl
Rp156,000
1 سال
Rp156,000
1 سال
Rp156,000
1 سال
.ooo
Rp437,000
1 سال
Rp437,000
1 سال
Rp437,000
1 سال
.or.id
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
.org
Rp165,000
1 سال
Rp165,000
1 سال
Rp165,000
1 سال
.photo
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.pics
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
.pictures
Rp210,000
1 سال
Rp210,000
1 سال
Rp210,000
1 سال
.pink
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
.press
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
Rp1,139,000
1 سال
.pro
Rp236,000
1 سال
Rp236,000
1 سال
Rp236,000
1 سال
.property
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.pub
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.pw
Rp134,000
1 سال
Rp134,000
1 سال
Rp134,000
1 سال
.quebec
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.red
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
Rp248,000
1 سال
.rest
Rp608,000
1 سال
Rp608,000
1 سال
Rp608,000
1 سال
.reviews
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.rocks
Rp191,000
1 سال
Rp191,000
1 سال
Rp191,000
1 سال
.rodeo
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.ru

سال
N/A
N/A
.sch.id
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
.services
Rp385,000
1 سال
Rp385,000
1 سال
Rp385,000
1 سال
.sexy
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
Rp305,000
1 سال
.social
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.space
Rp134,000
1 سال
Rp134,000
1 سال
Rp134,000
1 سال
.surf
Rp419,000
1 سال
Rp419,000
1 سال
Rp419,000
1 سال
.sx
Rp527,000
1 سال
Rp527,000
1 سال
Rp527,000
1 سال
.tattoo
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
Rp456,000
1 سال
.tel
Rp267,000
1 سال
Rp267,000
1 سال
Rp267,000
1 سال
.trade
Rp494,000
1 سال
Rp494,000
1 سال
Rp494,000
1 سال
.tv
Rp543,000
1 سال
Rp543,000
1 سال
Rp543,000
1 سال
.uk
Rp138,000
1 سال
N/A
Rp138,000
1 سال
.uno
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.us
Rp125,000
1 سال
Rp125,000
1 سال
Rp125,000
1 سال
.vc
Rp645,000
1 سال
Rp645,000
1 سال
Rp645,000
1 سال
.vodka
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
Rp476,000
1 سال
.web.id
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
Rp60,000
1 سال
.webcam
Rp494,000
1 سال
Rp494,000
1 سال
Rp494,000
1 سال
.website
Rp323,000
1 سال
Rp323,000
1 سال
Rp323,000
1 سال
.wiki
Rp437,000
1 سال
Rp437,000
1 سال
Rp437,000
1 سال
.work
Rp96,000
1 سال
Rp96,000
1 سال
Rp96,000
1 سال
.ws
Rp405,000
1 سال
Rp405,000
1 سال
Rp405,000
1 سال
.xxx
Rp1,503,000
1 سال
Rp1,503,000
1 سال
Rp1,503,000
1 سال
.xyz
Rp216,000
1 سال
Rp216,000
1 سال
Rp216,000
1 سال
.online
Rp590,000
1 سال
Rp590,000
1 سال
Rp590,000
1 سال
.store
Rp945,000
1 سال
Rp945,000
1 سال
Rp945,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains